Cesta: Podpora / Netgear Green 1

Průmyslové standardy a specifikace 

ENERGY STAR
Spojený program americké agentury pro ochranu životního prostředí a ministerstva energetiky nám všem pomáhá šetřit peníze a chránit prostředí pomocí úsporných produktů a postupů.

REACH
Nová evropská regulace chemikálií a jejich bezpečného použití (EC 1907/2006). Zabývá se registrací, evaluací, autorizací a omezením chemických látek. Nový zákon vešel v platnost 1. června 2007.

Možnosti produktů Netgear

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Dovoluje vypnout router či modem, jakmile je nechcete používat. Zařízení bez takovéhoto tlačítka mohou být vypnuta pouze fyzickým odpojením od elektrické sítě, v řadě případů pak zástrčka zapadne mezi ostatní kabely a ztěžuje pozdější uvedení do provozu. Z tohoto důvodu řada uživatelů zařízení raději vůbec nevypíná, a tak spotřebovávají zbytečně mnoho energie. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí tento problém elegantně řeší.

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí bezdrátové sítě
Umožňuje vypnutí bezdrátové části směrování, pokud jí není zapotřebí. Bezdrátové routery spotřebují až o 30 % méně energie, pokud je bezdrátová síť vypnutá. Díky tlačítku pro její zapnutí a vypnutí je velice jednoduché bezdrátovou síť vypnout, například v noci, když spíte, nebo i přes den, tedy v době, kterou trávíte v práci. Kromě úspory energie zvýšíte také bezpečnost, jelikož po dobu vypnutí samozřejmě není možné provádět specifické útoky.

Správa výkonu bezdrátové sítě
Třístupňové nastavení síly vysílání Wi-Fi signálu nabízí ovládání vyžadované energie pro určení maximálního dosahu. Spotřeba bezdrátového vysílání routeru nebo modemu může být snížena až na 75 % svého maxima, pokud je použijete v menším domě, zatímco nejvyšší výkon bude vyhovovat ve firmě nebo větším domě.

Snížená spotřeba v případě nepoužívání
Jakmile port není používán, automaticky se přepne do režimu snížené spotřeby.

Automatické vypínání portů
Přepínač detekuje, zda je zařízení připojeno k některému z portů – pokud tomu tak není, automaticky dojde k vypnutí daného portu.

Úspora podle délky kabelu
Vybrané řiditelné přepínače detekují délku kabelů připojených ke každému portu. Čím je kabel kratší, tím méně energie je vyžadováno k přenosu.

Snížení otáček disku
Díky snížení otáček pevných disků je zajištěn úsporný režim ještě před úplným automatickým vypnutím. Opětovné roztočení v případě požadavku pro přenos dat nemá prakticky žádný znatelný vliv na celkový výkon.

Automatické časované vypnutí/zapnutí
Časovač pro zapnutí a vypnutí vám dovoluje nastavit plán přesně podle toho, kdy budete zařízení používat. Můžete tak značně snížit celkovou spotřebu energie.

Pokročilé chladicí větráčky
Otáčky jsou regulovány podle aktuální teploty.

Probuzení prostřednictvím LAN
Dovoluje zapnout zařízení zasláním zprávy přes síť.